Senior technisch adviseur bodemsanering 2018228

U bent een senior technisch adviseur met ervaring met bodemverontreinigingswerkzaamheden en het begeleiden van bodemsaneringsprojecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een senior technisch adviseur bodemsanering. In 2015 is het convenant Bodem & Ondergrond 2016-2020 getekend, waarbinnen landelijke afspraken zijn gemaakt over de vervolgaanpak van de spoedlocaties tot en met 2020. De ambitie is dat deze spoedlocaties aan het eind van de convenantperiode zijn gesaneerd of dat in ieder geval de risico’s zijn beheerst. Voor de aanpak van de locaties is een flankerend beleidsteam in het leven geroepen, bestaande uit een projectleider en senior adviseur. Uitstel van de Omgevingswet en nieuwe ontwikkelingen vroegen om een aanvullend uitvoeringsplan waardoor de afhandeling van spoedlocaties en afspraken uit het convenant tot eind 2020 zijn geborgd. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U draagt zorg voor het aansturen en uitzetten van een bodem- en binnenluchtonderzoek bij adviesbureaus.
 • U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicoanalyses (standaard en maatwerk).
 • U bent verantwoordelijk voor het proactief volgen van de voortgang van (overige) spoedlocaties.
 • U beoordeelt rapporten over complexe verontreinigingssituaties.
 • U stelt beoordelingsbrieven op over bodemonderzoeken.
 • U bent verantwoordelijk voor het afstemmen van de vergunningverlening bij ambtshalve beschikkingen.
 • U bezoekt locaties en voert overleg met de betrokken partijen.
 • U organiseert informatieavonden.
 • U bent verantwoordelijk voor de technische inbreng binnen en participeert in beroepszaken (Raad van State).

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt in de periode 2008-2018 minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met werkzaamheden op het gebied van bodemverontreiniging.
 • U hebt in de periode 2008-2018 minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met risicobepaling bij oplosmiddelen (bodemverontreiniging).
 • U hebt in de periode 2008-2018 minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met het begeleiden van saneringsprojecten.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U beschikt over een afgeronde milieukundige opleiding.
 • U hebt ervaring met het zoeken van afstemming met de GGD.
 • U hebt ervaring met omgevingsmanagement.
 • U hebt ervaring met het bodeminformatiesysteem Squit iBis of vergelijkbaar.
 • U hebt ervaring met Sanscrit.

Waar?
Arnhem

Wanneer?
De functie is per 1 mei parttime beschikbaar voor 24-32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2020, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór 23 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018228.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen