Projectleider omgevingsplan (24-36 uur) 2019033

U bent een projectleider met kennis van en ervaring met het werkveld van de fysieke leefomgeving in relatie tot de Omgevingswet.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een projectleider omgevingsplan. Per 1 januari 2021 wordt landelijk de Omgevingswet ingevoerd. Gemeenten moeten daarvoor in ieder geval 2 inhoudelijke instrumenten opstellen: de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De doelen van de wet lopen parallel aan de doelen die de gemeente zich heeft gesteld, zoals het versterken van de lokale democratie, het participeren in de samenleving, openbaar tenzij en slimmer met data. De gemeente gaat een nieuwe stadsvisie opstellen en werkt tegelijkertijd aan het opstellen van het omgevingsplan. Als projectleider bent u verantwoordelijk voor het opstellen van het omgevingsplan.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van het omgevingsplan.
 • U draagt zorg voor het opstellen van een plan van aanpak.
 • U verzorgt de (interne) opdrachtverstrekking aan ondersteunende teams of derden.
 • U verbindt mensen binnen en buiten de organisatie met uiteenlopende belangen en wensen.
 • U speelt een belangrijke rol in het participatie- en samenwerkingsproces met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
 • U stuurt projectteamleden / medewerkers van externe bedrijven aan binnen meerdere, gelijktijdig lopende (grote) projecten en coördineert het uitvoeringsproces.
 • U rapporteert over de voortgang aan de ambtelijk opdrachtgever.
 • U informeert het kernteam en/of de opdrachtgever.
 • U werkt samen met de proces- / projectleider Stadvisie.
 • U geeft vorm aan de samenwerking met partners.
 • U bent op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar de gemeentelijke praktijk.
 • U behoudt het overzicht over diverse deelprojecten die nodig zijn voor een soepele implementatie.
 • U enthousiasmeert medewerkers over de kansen die de Omgevingswet biedt.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een academisch werk- en denkniveau.
 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een soortgelijke functie op strategisch / tactisch niveau.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt kennis van en ervaring met het werkveld van de fysieke leefomgeving waar de Omgevingswet over gaat of bent bereid u hierin te verdiepen.
 • U hebt ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • U hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk en hoger niveau en bezit sensitiviteit op zowel ambtelijke als bestuurlijk niveau.
 • U hebt ervaring met het vertegenwoordigen van de gemeente op het specifieke beleidsonderdeel.
 • U beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve en contactuele vaardigheden.

Waar?
Schiedam

Wanneer?
De functie is per 3 december beschikbaar voor 24-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste 29 november 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 16 november 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Heijker, 078-6549060. Referentienummer 2019033.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen