Adviseur projectbeheersing (32 uur) 190189

U bent een adviseur projectbeheersing met ervaring met het maken van integrale voortgangsrapportages en het verzorgen van (financiële) sturingsinformatie binnen dijkversterkingsprogramma’s.

Wie?
Onze opdrachtgever, een waterschap, is op zoek naar een adviseur projectbeheersing. Veel dijken in Noord- en Midden-Limburg zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het HWBP-programma van het waterschap heeft als doel om de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden op 15 locaties dijkversterkingen voorbereid. Het waterschap werkt daartoe samen met publieke en private partijen. Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het IPM-model en waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U draagt zorg voor de beheersing van het dijkversterkingsprogramma, zodanig dat de realisatie van de doelstellingen op een beheerste wijze tot stand komt.
 • U draagt bij aan de programmabrede beheersing op de aspecten tijd, geld en risicobeheersing.
 • U draagt bij aan scopebeheer, kwaliteitsmanagement, interfacemanagement en documentbeheer.
 • U bent verantwoordelijk voor het financieel management, waarbij de doelmatige en rechtmatige besteding van middelen en de prognose van middelen navolgbaar wordt vastgelegd.
 • U draagt bij aan het opstellen van voortgangsrapportages en neemt deel aan de bespreking betreffende de interne voortgang binnen het waterschap, met externen en eventuele derden.
 • U bewaakt de financiële prognose op project- en programmaniveau.
 • U vraagt subsidies en bijdragen aan en stelt projectramingen op voor de subsidieaanvragen.
 • U ondersteunt de inkoopadviseur bij het controleren van de volledigheid van de benodigde documenten en informatie bij inkoopopdrachten.
 • U ondersteunt de inkoopadviseur bij het controleren van de volledigheid van de benodigde documenten en informatie bij wijzigingen op (raam)overeenkomsten.
 • U ondersteunt de inkoopadviseur bij het controleren en vastleggen of de gevraagde producten overeenkomstig de opdracht zijn geleverd (prestatieverklaring).
 • U ondersteunt de inkoopadviseur bij het up-to-date houden van het inkoopdossier en de verplichtingenadministratie.
 • U onderhoudt contact met de lijnorganisatie (financiën en control).
 • U bent het aanspreekpunt en de sparringpartner voor de manager projectbeheersing en overige IPM-rolhouders.

Eisen 

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding (Bedrijfs)economie.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als adviseur projectbeheersing bij een waterschap, gemeente, provincie of Rijkswaterstaat.
 • U bent op donderdag 25 april beschikbaar voor een kennismakingsgesprek.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt ervaring opgedaan met het verzorgen van (financiële) sturingsinformatie.
 • U hebt ervaring opgedaan met het maken van integrale voortgangsrapportages.

Waar?
Limburg

Wanneer?
De functie is per 1 mei beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind oktober 2019, met een optie tot verlenging (6 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór dinsdag 23 april 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-6549060. Referentienummer 190189.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen