Manager projectbeheersing / kwaliteitsborging (32-36 uur) 190200

U bent een manager projectbeheersing / kwaliteitsborging met ervaring met de integrale beheersing en kwaliteitsborging ten behoeve van grote infrastructurele projecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een manager projectbeheersing / kwaliteitsborging. Deze combifunctie voert u uit ten behoeve van het programma RijnlandRoute. Binnen dit programma wordt door de provincie, samen met het Rijk en de omliggende gemeenten, gewerkt aan de verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk. Het programma kent 3 doelen, namelijk het realiseren van een betere Oost-Westverbinding voor het autoverkeer, het verbeteren van de leefbaarheid in de regio en het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio. Deze doelen worden gerealiseerd door middel van 3 afzonderlijke deelprojecten die elkaar opvolgen qua fasering in de tijd:

 • A44-N434-A4 (realisatiefase).
 • N206 / Ir. G. Tjalmaweg in Katwijk / Oegstgeest (aanbestedingsfase).
 • N206 / Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden (aanbestedingsfase).

De deelprojecten worden aangestuurd door 3 IPM-teams. De samenhang tussen de projecten wordt bewaakt door op programmaniveau toe te zien op de realisatie van het programma, integrale sturing en verantwoording, de bewaking van de raakvlakken en de verantwoording over het programma aan de ambtelijk opdrachtgever en de ambtelijke stuurgroep. U fungeert als manager projectbeheersing ten behoeve van het deelproject N206 / Ir. G. Tjalmaweg en manager kwaliteitsborging ten behoeve van het overkoepelende programma.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken manager projectbeheersing Tjalmaweg

 • U geeft leiding aan de medewerkers binnen het team Projectbeheersing, bestaande uit een planner, financieel controller en risicomanager.
 • U bent verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het deelproject en de projectopdracht op de aspecten scope, tijd / planning, geld / budget (financieel beheer), kwaliteit en risicobeheersing.
 • U adviseert de projectmanager over diverse projectbeheersingsaspecten.
 • U toetst het functioneren van het systeem en de interne processen van het deelproject en fungeert als sparringpartner voor de andere IPM-rolhouders.
 • U signaleert knelpunten in de projectbeheersing, de realisatie / uitvoering en binnen het projectteam en draagt oplossingen aan.
 • U verzorgt de integrale sturings- en verantwoordingsinformatie richting de projectmanager, projectteams, programmaorganisatie, provincie en subsidiegever.
 • U verzorgt de kwaliteitsborging en documentbeheersing binnen het deelproject.

Taken manager kwaliteitsborging RijnlandRoute

 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van het kwaliteitsbeleid van het programma dat richting geeft op het gebied van oplevering en overdracht naar de eindbeheerders van de deelprojecten.
 • U stelt een kwaliteitsmanagementplan op zodat er een werkend kwaliteitssysteem ontstaat en maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van de kaders en richtlijnen, verbeterdossiers en de uitvoering van interne toetsen.
 • U draagt zorg voor het opstellen en (laten) uitvoeren van een auditplan.
 • U adviseert de managers van de deelprojecten over de kwaliteitsvraagstukken.
 • U signaleert knelpunten in de projectteams en formuleert verbetermaatregelen.
 • U integreert informatie en bewerkt, analyseert en verbindt gegevens.
 • U implementeert en beheerst het kwaliteitssysteem en stelt waar nodig procesbeschrijvingen op.
 • U beheert en onderhoudt de verdere uitbouw van het kwaliteitssysteem.
 • U fungeert als het eerste aanspreekpunt voor reviews en (interne) audits.
 • U voert waar nodig audits uit en rapporteert hierover aan de programmadirectie.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met grote infrastructurele projecten waarin u kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van beheersaspecten en de opzet en het laten werken van de projectbeheersing.
 • U hebt minimaal 2 jaar werkervaring als manager kwaliteitsborging binnen vergelijkbare projecten (waarvan minimaal 1 uitvoeringsproject).
 • U hebt kennis van en ervaring met het functioneren van een openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt kennis van en ervaring met projectbeheersing in een soortgelijk project als de Tjalmaweg.
 • U hebt kennis van en ervaring met de kwaliteitsborging in een soortgelijk programma als de RijnlandRoute.
 • U hebt kennis van en ervaring met het functioneren van het openbaar bestuur (waaronder de specifieke verantwoordingsprocessen) en het IPM-model.

Waar?
Den Haag

Wanneer?
De functie is per juni beschikbaar voor 32-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2023, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór dinsdag 23 april 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 190200.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen