Manager projectbeheersing (24 uur) 190320

U bent een manager projectbeheersing met ervaring met het opstellen en aanleveren van projectbeheersingsinformatie binnen infrastructurele realisatieprojecten van een waterschap.

Wie?
Onze opdrachtgever, een waterschap, is op zoek naar een manager projectbeheersing voor het programma Water in Balans. Het waterschap heeft de uitdaging om zich aan te passen aan de klimaatverandering en onder andere te werken aan het verminderen van de wateroverlast. Het waterschap werkt mee aan het klimaatadaptief maken van het watersysteem. Hiervoor heeft zij het programma Water in Balans opgezet. Kenmerkend voor de programma-aanpak is het samenspel tussen concrete doelen binnen de opgave en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk, zonder het bereiken van resultaten uit het oog te verliezen. Het waterschap draagt verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten in het regionaal watersysteem, maar voor het wegnemen van wateroverlast zijn ook andere partijen nodig. Het programma, dat is ingericht volgens het IPM-model, is ingedeeld in tranches van projecten en in jaarschijven die bestuurlijk worden vastgesteld. Het waterschap is voor het programmamanagementteam op zoek naar een manager projectbeheersing met affiniteit voor de uitvoeringsfase. Naarmate het programma verder vordert, zal de programmabeheersing stabieler worden en de programmascope afnemen, doordat meer projecten zijn afgerond. De nadruk van de manager projectbeheersing ligt in deze fase op het verder ontwikkelen van de programmabeheersing, het consistent uitvoeren van bestaande verantwoordingsprocessen, het opleveren van vaste voortgangsproducten en het organiseren van dechargeprocessen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U zorgt voor de eindresultaten van projectbeheersing en bent lid van het programmamanagementteam.
 • U fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner voor IPM-rolhouders op programma- en projectniveau.
 • U ontwikkelt en implementeert het instrumentarium voor het risicomanagement (RISMAN-systematiek).
 • U verzorgt risicosessies (zowel in groepsverband als individueel) en beheert het risicodossier.
 • U onderhoudt contacten met de lijnorganisatie (financiën en control) van het waterschap.
 • U schakelt de juiste kennis in voor de evaluatie en toetsing van projectbeheersingsaspecten.
 • U informeert het programmamanagement over de aanpak, voortgang, evaluatie en eventuele bestuurlijke aandachtspunten.
 • U zorgt voor het opstellen van voortgangsrapportages en bespreekt deze met de opdrachtgever, subsidiënt en eventuele derden.
 • U bewaakt de voortgang, controleert activiteiten en producten en stelt sturingsinformatie op.

Eisen 

 • U beschikt over een afgeronde hbo- / wo-opleiding (Technische) Bedrijfskunde, Technische Bestuurskunde of Bedrijfseconomie.
 • U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met het opstellen en aanleveren van projectbeheersingsinformatie ten behoeve van besluitvorming en verantwoording van infrastructurele realisatieprojecten.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan als lid van een projectmanagementteam binnen publieke organisaties (waterschap, provincie, gemeente, Rijksoverheid).
 • U bent op donderdagmiddag 13 juni beschikbaar voor een kennismakingsgesprek.

Wensen 

 • U hebt ervaring opgedaan met het organiseren van programmabeheersing.
 • U hebt ervaring opgedaan met integrale projectbeheersing.
 • U hebt ervaring opgedaan met het beheersen van programma- / projectactiviteiten, informatieanalyses, plannen en organiseren en kostenbewust handelen.

Waar?
Roermond

Wanneer?
De functie is per 1 juli beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging (6 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 24 mei 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-6549060. Referentienummer 190320.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen