Planner (Programma Aanpak Stikstof) 2018219

U bent een planner met ervaring met projectbeheersing en het vertalen van planningsinformatie binnen grote projecten of programma’s van een overheidsorganisatie.     

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een planner voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de afdeling Geluid, Lucht en Natuur. PAS verbindt maatregelen voor reductie van stikstofdepositie en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor nieuwe economische activiteiten.  

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U bent verantwoordelijk voor het in control komen en blijven voor wat betreft de overall planning van het programma en de onderliggende met elkaar samenhangende (deel)projecten.
 • U richt samen met de direct betrokken stakeholders het daarvoor benodigde planningsproces in, inclusief bijbehorende stuur- en verantwoordingsrapportages.
 • U voorziet in voldoende detaillering van de planningen om te kunnen sturen op beheersing van de planning richting opdrachtnemers, projectleiders en bestuurders.
 • U informeert en adviseert de manager projectbeheersing en het managementteam over de beheersing van de planning en de voortgang van de uitvoering.
 • U werkt nauw samen met betrokken projectleiders, de portefeuillehouder vanuit het managementteam, de manager projectbeheersing en opdrachtnemers, met wie u overlegt over de (deel)planningen, alsmede informatie ter doorvertaling naar sturingsinformatie of bestuurlijke besluitvorming.
 • U anticipeert op de wensen en belangen van diverse partijen binnen de bestuurlijke context.
 • U stemt sturingsinformatie af en geeft  alternatieven en (wijzigings)consequenties aan.
 • U monitort de voortgang van de uitvoering binnen de overall planning, alsmede binnen relevante projectplanningen / detailplanningen.
 • U onderhoudt contacten voor het verkrijgen van duidelijkheid en afstemming over de voortgang, verwachtingen en de (on)mogelijkheden in de haalbaarheid van de planningen.
 • U signaleert structurele knelpunten en stelt hiervoor adviezen op met passende oplossingen.
 • U draagt bij aan de opbouw van planningsprocedures en werkwijzen en implementeert deze.
 • U draagt uw kennis over aan de PAS-partners.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 • U hebt minimaal 10 jaar ervaring met projectbeheersing en in het bijzonder de planning bij grote projecten of programma’s.
 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie in een politiek en bestuurlijk gevoelige context.
 • U hebt kennis van en ervaring met het vertalen van planningsinformatie voor een programma naar stuurinformatie op bestuurlijk niveau.
 • U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. 

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt als planner minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met ICT-processen binnen een multidisciplinair programma of project.

Waar?
Utrecht

Wanneer?
De functie is per 1 mei beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind april 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór maandag 19 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018219.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen