Projectleider Via Belgica (16-20 uur) 2019034

U bent een projectleider met ervaring met het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen en het begeleiden van een werkgroep binnen een overheidsorganisatie.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een projectleider voor het project Via Belgica. In de actielijn Archeologie en Verbinding binnen het beleidskader Archeologie in de Etalage wordt ingezet op het strategische project Via Belgica. Dit project is gericht op het behoud en ervaren van de Via Belgica, de Romeinse heirbaan van Boulogne sur Mer naar Keulen met verbindingen naar historische binnensteden. Het project moet ervoor zorgen dat de overheid meer op afstand komt en ondernemers en andere betrokkenen het project zelf gaan dragen en overnemen (op het gebied van financiën en inspanningen).

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het actueel houden, beheren (zelf of uitbesteed) en uitbreiden van de website, mobiele app en social media.
 • U leidt / begeleidt een (ambtelijke) projectgroep.
 • U voert de regie op het plaatsen van de routebordjes.
 • U onderhoudt contacten en voert gesprekken met bestaande en nieuwe ondernemers, betrokkenen en geïnteresseerden.
 • U verstuurt nieuwsbrieven (minimaal 4 per jaar) ten behoeve van community building en het informeren over de voortgang van het project.
 • U adviseert gemeenten, eigenaren en anderen over het gebruik van het algemene beeldmerk en de huisstijl.
 • U draagt ervoor zorg dat de organisatoren van verwante evenementen het project Via Belgica betrekken bij hun PR / communicatie.
 • U stelt nieuwe arrangementen op in samenwerking met ondernemers en andere partners.
 • U voert het secretariaat van de stuurgroep Via Belgica, bestaande uit bestuurders van gemeenten en de provincie.
 • U formuleert bestuurlijke voorstellen voor de stuurgroep.
 • U legt concrete adviezen voor ten behoeve van de beoogde transitie binnen het project waarbij ondernemers en betrokkenen meer invloed gaan uitoefenen.
 • U voert de regie op eventuele opdrachten aan derden ten behoeve van het continueren van de resultaten die bereikt zijn en het afleggen van financiële verantwoording daarover.
 • U stelt indien nodig nieuwe werkgroepen aan.
 • U werkt nauw samen met de medewerkers van het cluster Communicatie en stemt indien nodig af met de bestuursadviseurs van de gedeputeerden.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als procesbegeleider / procesmanager binnen een overheidsorganisatie (het Rijk, een provincie of gemeente).
 • U hebt minimaal 3 jaar politiek-bestuurlijke werkervaring opgedaan binnen een overheidsorganisatie.
 • U hebt ervaring met communicatieprojecten van een overheidsorganisatie, waaronder met het voeren van de regie op de communicatie binnen een project dat tot stand is gebracht met externe stakeholders en/of projecten of programma’s die op tactisch-bestuurlijk niveau zijn uitgevoerd.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt kennis van en ervaring met het opstellen en uitvoeren van (strategische) communicatieplannen voor projecten en/of meerjarige programma’s.
 • U hebt affiniteit met de geschiedenis van Zuid-Limburg.
 • U hebt kennis van en/of ervaring met de volgende werkzaamheden binnen projecten:
  • het voeren van secretariaat en een adequate boekhouding.
  • het ontwikkelen en actueel houden van websites, een mobiele app en andere communicatiemiddelen.
  • kennis van hedendaagse toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in Limburg.
  • het begeleiden van een ambtelijke werkgroep (of vergelijkbare groep).

Waar?
Maastricht

Wanneer?
De functie is per januari 2019 beschikbaar voor 16-20 uur per week. Deze functie is op projectbasis voor ten minste  12 maanden, met een optie tot verlenging (3 x 12 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór dinsdag 20 november 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Lamet, 078-6549060. Referentienummer 2019034.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen