Senior technisch manager Watersystemen


Senior technisch manager Watersystemen - 240644

Je bent voor een waterschap in Noord-Brabant binnen diverse projectteams verantwoordelijk voor coördinatie, sturing en advisering van de inbedding van technisch management in projecten in het watersysteem. Van initiatief tot aan oplevering en overdracht aan de beheerders.

Waar kom je terecht?
Het waterschap werkt op verschillende gebieden aan een watersysteem en er worden meerdere water- en natuurdoelen binnen een project of samenwerking gerealiseerd. Binnen het proces Bouwen zoeken wij vanuit ons raamcontract met het waterschap een senior projectleider in de rol van technisch manager.

Als technisch manager ga je aan de slag met diverse projecten in het watersysteem gericht op water en natuur. Het gaat hierbij om de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel, grondwaterafhankelijke natte natuurgebieden en grootschalige gebiedsontwikkelingen met projectpartners.

Binnen diverse projectteams ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de technische oplossing en uitvoering van het project, de veiligheid in en om het project, de toetsing van het ontwerp, de sturing op duurzaamheidsdoelstellingen en het maken van afwegingen voor de totaal verwachte kosten.

Naast je werkzaamheden in je eigen projecten heb je een coördinerende en coachende rol voor het totaal van projecten in het uitvoeringsprogramma watersystemen.

Je werkt inhoudelijk samen met verschillende processen binnen het waterschap en met andere overheden, adviesbureaus, opdrachtnemers en incidenteel met particuliere initiatiefnemers. Voor een langere periode ben je onderdeel van het team van technisch managers dat bestaat uit zowel vaste als ingehuurde collega’s. Daarnaast ben je onderdeel van het vakgroepoverleg Watersystemen en lever je hierin een actieve bijdrage op het gebied van watersystemen, natte natuur en ecologische verbindingszones.

Wat ga je doen?

 • Je voert technisch overleg met gemeenten, (natuur)beheerders, cultuurtechnisch medewerkers, hydrologen of ecologen.
 • Je organiseert ecologische, hydrologische en conditioneringsonderzoeken.
 • Je werkt samen met de omgevingsmanager om het inrichtingsplan, projectplan Waterwet of ontwerptekeningen op te stellen en je organiseert de technisch inhoudelijk beoordeling ervan.
 • Je toetst de correcte uitvoering van het technisch proces volgens opdracht aan het adviesbureau en zorgt dat de ingeschakelde marktpartijen producten leveren van voldoende kwaliteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het programma van eisen en de daaraan gerelateerde producten, technische eisen van aanbestedingen en het laten vertalen van eisen / wensen naar functionele specificaties of resultaatsverplichtingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor:
  • het leveren van input aan de contractmanager om te komen tot de juiste aanbestedingsvorm;
  • het leveren van een technische bijdrage aan contractbeheersing en overdrachtsdossier;
  • het risicomanagement binnen het aandachtsgebied Techniek;
  • het technisch beoordelen van kostenramingen en de evaluatie en toetsing van het technische projectresultaat aan gemaakte afspraken.

Wat breng je mee?

 • Je hebt brede technisch inhoudelijke kennis van watermanagement gericht op de ontwikkeling van een robuuster watersysteem, natte natuur en ecologische verbindingszones.
 • Je hebt hbo+-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt meer dan 8 jaar ervaring als technisch manager watersystemen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken voor een waterschap of gebiedsinrichting.
 • Je hebt ervaring met werken volgens de werkmethode SE (systems engineering).
 • Je hebt ervaring met het coachen van medioren, het IPM-model en met duurzaamheidsdoelstellingen in grond-, weg- en waterbouw (GWW-)projecten.
 • Je beschikt naast technische kennis over goed ontwikkelde sociale vaardigheden.

Kenmerken
Parttime: 20-32 uur
Looptijd: voor 1 jaar met een optie tot verlenging van 3 x 1 jaar

Locatie: Breda
Gesprek: woensdag 28 augustus vanaf 9:30 uur op locatie

Solliciteer nu!
Spreekt deze opdracht je aan? Stuur dan je cv vóór 22 augustus 12.00 uur. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze consultants, Jop Verhulst of Valente Westbroek, bel 078-654 90 60. Referentienummer 240644.

Waarom kiezen voor Van Dijk?
Wij werken aan de mooiste projecten in de ruimtelijke ordening en infrastructuur door heel Nederland. Dit doen we samen met de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en andere (semi)overheden. Bij ons heb je een zeer grote kans dat je op het juiste project terechtkomt, want we luisteren naar wat jij wilt en waar de opdrachtgever echt naar op zoek is. Je ervaart onze kernwaarden Betrouwbaar: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen, Professioneel: we maken verwachtingen waar en Betrokken: we hebben aandacht voor je.

 


Jop Verhulst

Jop Verhulst

Valente Westbroek

Valente Westbroek


Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services