Vacatures


2 van de 12 openstaande vacatures


Projectleider KRW-projecten (36 uur) - 210889

U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider of projectmanager in de GWW-sector en gaat aan de slag gaat met meerdere projecten op het gebied van de Kaderrichtlijn Water van een overheidsorganisatie.


Directievoerder waterschap (36 uur) - 210885

U bent verantwoordelijk voor de directievoering van een RAW-onderhoudsbestek waterkeringen, een RAW-contract beschoeiingen en een onderhoudscontract kunstwerken bij een waterschap.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services