Teammanager vastgoed (32-36 uur)


Teammanager vastgoed (32-36 uur) - 210180

Als teammanager vastgoed begeleidt u het team Vastgoed bij de ontwikkeling naar vastgoedbeheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau en houdt u het overzicht tijdens de uit te voeren taken.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente, is op zoek naar een teammanager vastgoed. Binnen deze gemeente met meer dan 150.000 inwoners vinden allerlei grootschalige ontwikkelingen plaats op het gebied van woningbouw en bedrijvigheid.

Het cluster Grond- en Vastgoedzaken geeft invulling aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid. Hierbij adviseert het cluster bij de voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke en investeringsprojecten. Er wordt gewerkt aan het beleid, (project)advisering, verwerving en uitgifte en beheer. Ook zorgt het cluster voor een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak is hiervoor de basis. De ambitie is dan ook om deze aanpak stevig te verankeren in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen.

Het team Vastgoed is binnen het cluster Grond- en Vastgoedzaken verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille en houdt zich bezig met het verwerven, beheren en exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Als teammanager vastgoed gaat u dit team, bestaande uit 19 fte, sturen tijdens de ontwikkeling van traditioneel vastgoedbeheer naar een professioneel vastgoedbeheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset- en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Daarnaast is, op basis van het portefeuilleplan, de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kernportefeuille en niet-kernportefeuille. Uw takenpakket wordt verdeeld in de volgende kerntaken: het managen van het team, het sturen van de veranderopgave en het borgen van processen en het eindresultaat.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U stuurt dagelijks het team Vastgoed aan.
 • U bent verantwoordelijk voor het bewaren van het overzicht en het stellen van prioriteiten.
 • U fungeert, samen met de clustermanager en de portefeuillemanager, als gesprekpartner voor de directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel.
 • U adviseert en ondersteunt bij bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema’s over het werkveld Vastgoed.
 • U laat het integraal vastgoedbeleid ontwikkelen en opstellen.
 • U stuurt op het afhandelen van overige bestuurlijke afspraken.
 • U evalueert de gekozen organisatie-inrichting van het team Vastgoed.
 • U heroverweegt de rolverdeling en plaatsing van specifieke functiegroepen en werkt een voorstel uit met de aanpassingen die nodig zijn.
 • U scherpt primaire werkprocessen aan om het databeheer op te brengen en behouden.
 • U werft kandidaten voor de openstaande vacatures.
 • U ondersteunt, coacht en begeleidt de nieuwe teammanager voor de verdere implementatie.

Eisen

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante opleiding in de richting van financieel, juridisch of vastgoed.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van strategisch vastgoedmanagement binnen de overheid, bij een gemeente met minimaal 75.000 inwoners en bij voorkeur met meer dan 150.000 inwoners.
 • U bent uiterlijk per 1 april beschikbaar.
 • U bent op dinsdag 16 maart beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U beschikt over een afgeronde opleiding of cursus op het gebied van assetmanagement gemeentelijke vastgoed.
 • U heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met het professionaliseren van een gemeentelijke vastgoedorganisatie en met het dragen van de verantwoordelijkheid hiervoor.

Waar?
Regio Amsterdam

Wanneer?
De functie is vanaf begin april beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2022, met een optie tot verlenging (5 x 6 maanden).

Hoe?
Reageer vóór maandag 8 maart en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-654 90 60. Referentienummer 210180.Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services