Senior strategisch risicomanager (36 uur)


Senior strategisch risicomanager (36 uur) - 210780

Als senior strategisch risicomanager gaat u binnen het programmateam Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan de slag met de opzet, implementatie en uitvoering van risicomanagement op programma- en projectniveau.

Wie?
Het waterschap is op zoek naar een senior strategisch risicomanager voor het programmateam Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). U draagt zorg voor de opzet, implementatie en borging van een uniforme werkwijze binnen projecten van het HWBP. Ook houdt u zich bezig met de opzet en implementatie van risicomanagement op programmaniveau. Daarbij stuurt u de uitvoering van risicomanagement door de risicomanagers binnen desbetreffende projecten functioneel aan, toetst u de kwaliteit van de aanpak en risicodossiers van de projecten en stuurt u de verbetercyclus aan.

Bij zowel de projecten als het programma wordt er gewerkt op basis van integraal projectmanagementmodel (IPM). Binnen het programmateam HWBP maakt u deel uit van het team Programmabeheersing, dat wordt aangestuurd door de manager programmabeheersing.

Als senior strategisch risicomanager bent u ondernemend en sterk in het opzetten, implementeren en borgen van een effectieve risicomanagementaanpak binnen een programma en projecten. Hierbij is het belangrijk dat u draagvlak kunt creëren voor de aanpak en dat u het programmateam faciliteert bij het leveren van risico-informatie om te kunnen sturen, verantwoorden en beslissen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U stelt een programmabreed risicomanagementplan op en ontwikkelt samen met de projecten, programma’s en de lijn de risicomanagementstrategie.
 • U stuurt op de toepassing van een uniforme risicomanagementaanpak binnen projecten.
 • U inventariseert projectoverstijgende risico’s en programmarisico’s die kunnen leiden tot bijsturing op de programmadoelen of aanpassing van de te programmeren inspanningen.
 • U vertaalt risico-informatie op tactisch en strategisch niveau voor sturings-, verantwoordings- en besluitvormingsdoeleinden.
 • U stuurt op continue ontwikkeling en verdere verbreding van het vakgebied risicomanagement binnen de vakgroep Projectbeheersing.
 • U organiseert risicosessies waarin u risico’s van het programma bespreekt en nieuwe informatie ophaalt, die je verwerkt in een dossier. Ook legt u de risico’s, beheersmaatregelen en concrete acties vast en belegt deze.
 • U vertaalt de project- en programmarisico’s naar verschillende rapportageniveaus op:
  • strategisch niveau met rapportages aan de stuurgroep HWBP.
  • tactisch niveau met een externe rapportage aan het landelijk HWBP.
  • operationeel niveau voor de interne controlecyclus.
 • U rapporteert aan, adviseert en ondersteunt de manager programmabeheersing.
 • U draagt zorg voor het inrichten, implementeren en actualiseren van het risicomanagement volgens de RISMAN-methode binnen het framework ISO 31000.
 • U beheert het risicodossier (in Relatics) en zorgt voor een proactieve afstemming met de verschillende disciplines en IPM-rolhouders.
 • U coacht collega’s in het vakgebied door het overdragen van kennis en vaardigheden zodat zij zelfstandig de functie van strategisch risicomanager kunnen vervullen.
 • U bent een vraagbaak voor anderen op het gebied van risicomanagement.

Eisen

 • U beschikt over een hbo- werk- en -denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van civiele techniek, watermanagement, bedrijfskunde of vergelijkbaar.
 • U heeft minimaal 2 jaar werkervaring als senior risicomanager met complexe en integrale programma’s van (dijkversterkings)projecten of vergelijkbaar in de planuitwerking en realisatiefase.
 • U heeft bij minimaal 2 programma’s werkervaring opgedaan met het implementeren en / of verbeteren van risicomanagement en het creëren van draagvlak bij de interne stakeholders.
 • U heeft kennis van en minimaal 5 jaar werkervaring met Relatics, ISO 31000 en de RISMAN-methodiek.
 • U heeft kennis van de SSK-systematiek.
 • U heeft kennis van het uitvoeren van planningen met beschikbare planningstools, waarbij u ervaring heeft met MS Project en Risk Analysis.
 • U heeft minimaal 2 jaar werkervaring met het begeleiden / coachen van medewerkers in het vakgebied risicomanagement.
 • U bent op dinsdag 9 november beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met het waterschap.

Wensen

 • U heeft 2 jaar of meer werkervaring als senior strategisch risicomanager binnen een programmateam vergelijkbaar met het programmateam HWBP.
 • U heeft 2 jaar of meer werkervaring met complexe en integrale (dijkversterkings)projecten zoals HWBP, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • U heeft kennis van en 2 jaar of meer werkervaring met Relatics, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • U heeft kennis van en 2 jaar of meer werkervaring met de RISMAN-methodiek, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.

Waar?
Regio Betuwe

Wanneer?
De functie is vanaf eind november beschikbaar voor 36 uur per week, met de mogelijkheid om het aantal uur per maand bij te stellen als dit nodig is. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 1 jaar, met een optie tot verlenging van 1 jaar.

Hoe?
Reageer vóór maandag 1 november en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-654 90 60. Referentienummer 210780.Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services