Projectleider verkennings- / studieprojecten wegen (24-32 uur)


Projectleider verkennings- / studieprojecten wegen (24-32 uur) - 210812

U bent een projectleider verkennings- en studieprojecten wegen die verantwoordelijk wordt voor de studie / onderzoeken voor de benodigde aanpak voor de provinciale N201-weg.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een projectleider. De provincie werkt volgens een nieuwe organisatiecultuur, waarbij zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie de basis vormen. Een goede bereikbaarheid is zeer belangrijk voor provincie en dat lukt zeker met alle knooppunten van wegen en treinverbindingen. Toch heeft de provincie enkele ambities, waaronder het aantal fietsers verhogen.

Als projectleider verkenning wegen wordt u onderdeel van het domein Mobiliteit. Dit domein werkt aan de infrastructurele ambities van de provincie, waarbij vraagstukken als knooppuntontwikkeling, de verduurzaming van het logistiek- en mobiliteitssysteem, aanleg en onderhoud van wegen en meer voorkomen. Binnen Mobiliteit wordt u onderdeel van het team Project- en Programmamanagement (PP3) dat proceseigenaar is van het ontwerpen, reconstrueren en realiseren van bestaande en nieuwe (water)wegen.

Binnen de verkennings- en studieprojecten wordt onderzocht hoe de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid opgelost kunnen worden. De opdracht hierbij is om tot een uitvoeringsbesluit te komen dat voorgelegd wordt aan het provinciebestuur. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren studies en onderzoeken. Waar u in ieder geval ingezet gaat worden is het studieproject voor de provinciale weg N201. Binnen dit project wordt gewerkt volgens het integraal projectmanagementmodel (IPM), wat betekent dat u samen met de omgevingsmanager, de technisch- en contractmanager, de manager projectbeheersing en de projectondersteuner werkt om te komen tot een uitvoeringsbesluit. Met uw team gaat u werken aan: het optimaliseren van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, het uitvoeren van de MKBA en MER-toets, in beeld brengen van meekoppelkansen, de financiën, het creëren van draagvlak en de communicatie. Naast dit project kunnen ook andere studieprojecten tot de opdracht behoren.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een studie naar de benodigde aanpak voor de N201.
 • U houdt zich bezig met de uitvoering en afronding van de verkennings- / studieprojecten.
 • U beoordeelt of ruimtelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de doorstroming van de provinciale wegen en de leefbaarheid voor de omgeving.
 • U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren studies en onderzoeken en hanteert daarvoor de bestaande processen en formats.
 • U draagt na de besluitvorming het project met een overdrachtsmoment over aan de projectleiders voorbereiding en realisatie.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van verkeerskunde, civiele techniek en / of weg- en waterbouw.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van verkenningen, onderzoeken en / of verkeerskundige studies op het gebied van wegen.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring opgedaan binnen de overheid.
 • U heeft ervaring met bestuurlijke processen en de communicatie met inwoners, belanghebbenden en andere overheden.
 • U bent in week 49 beschikbaar voor een gesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U beschikt over een wo-opleiding Verkeerskunde en bij voorkeur aanvullend met minimaal 1 opleiding gericht op communicatie of werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • U heeft minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van verkenningen, onderzoeken en / of verkeerskundige studies op het gebied van wegen binnen een gemeente, provincie of de rijksoverheid.
 • U heeft ervaring als lid van een IPM-project op het gebied van wegen binnen de overheid.

Waar?
Regio Utrecht

Wanneer?
De functie is vanaf begin januari 2022 beschikbaar voor 24-32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind september 2022, met een optie tot verlenging (2 x 6 maanden).

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 26 november en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-654 90 60. Referentienummer 210812.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Projectleider KRW-projecten (36 uur)

U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider of projectmanager in de GWW-sector en gaat aan de slag gaat met meerdere projecten op…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-Holland

Veiligheidsadviseur (36 uur)

U heeft specifieke kennis van CROW waarmee u veiligheidsrisico’s en -afwijkingen signaleert en meedenkt over passende oplossingen voor een uitvoeringsinstantie…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Noord-Holland

Directievoerder waterschap (36 uur)

U bent verantwoordelijk voor de directievoering van een RAW-onderhoudsbestek waterkeringen, een RAW-contract beschoeiingen en een onderhoudscontract…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services