Omgevingsmanager Natura 2000


Omgevingsmanager Natura 2000 - 230059

Je bent verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van verschillende Natura 2000-projecten in Overijssel. Het zwaartepunt ligt op direct contact met de grondeigenaren en het aansturen van de communicatie.

Waar kom je terecht?
De provincie Overijssel vraagt voor enkele Natura 2000-projecten onze inzet met omgevingsmanagement. Het gaat onder andere om natuurgebieden met hoogvenen en bronbeken. Het doel van de projecten is het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten.

De projecten bevinden zich in verschillende fasen; van planuitwerking en inrichtingsplan naar de vertaling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de goedkeuring hiervan door Provinciale Staten. Hierna worden het PIP en de vergunningen formeel in procedure gebracht. Tegelijkertijd vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Ook moeten de nodige gronden nog beschikbaar gesteld komen voor de uitvoering.

Je maakt formeel deel uit van het team Project en Uitvoering van de eenheid Natuur en Milieu. In de dagelijkse praktijk werk je bij de bestuurlijk trekker (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Noord), bij de provincie of op projectlocatie.

Wat ga je doen?

 • Je schakelt centraal tussen het provinciaal PIP-team, het planologisch adviesbureau, het technisch management en de omgeving rond het op tijd aanleveren van stukken.
 • Je voert de regie op de grondverwerving en het sluiten van overeenkomsten.
 • Je zorgt voor de afstemming tussen de provinciale procesregisseurs grond en hun rentmeesters, het technisch management en de omgeving.
 • Je bent verantwoordelijk voor het op tijd beschikbaar zijn van alle uitvoeringsvergunningen.
 • Je organiseert overleggen met de directe omgeving, gericht op het behoud en ontwikkelen van draagvlak en begrip voor de maatregelen.
 • Je voert samen met de communicatieadviseur een heldere communicatiestrategie volgens actueel inzicht in de projecten.

Ellie van der Aa werkt bij de provincie Overijssel als contractmanager: “Afspraken maken en zorgen dat de partijen de afspraken goed nakomen, zodat we met z’n allen een goed project draaien of krijgen wat we van elkaar verwachten.”

Wat breng je mee?

Eisen

 • Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in de gebiedsontwikkeling, civiele techniek of ruimtelijke ordening.
 • Je hebt meer dan 5 jaar recente werkervaring bij de overheid in het landelijk gebied, waarin communicatie met de omgeving centraal staat.
 • Je hebt recente ervaring als omgevingsmanager in het landelijk gebied.
 • Je hebt kennis van de moderne landbouwkundige praktijk.

Wensen

 • Je hebt ervaring met procedures voor planvorming en ruimtelijke ordening en vergunningaanvragen in het landelijk gebied.
 • Je hebt ervaring in de uitvoeringsfase.
 • Je hebt ervaring met de agrarische sector en de relatie met de N2000-opgave.

Kenmerken
Parttime: 24-28 uur
Looptijd: van begin maart voor 12 maanden, met een optie tot verlenging
Locatie: Zwolle
Gesprek: donderdag 16 februari tussen 9:00 en 13:00 uur met 2 projectleiders in Zwolle

Solliciteer nu!
Spreekt deze opdracht je aan? Stuur dan je cv vóór vrijdag 10 februari 12.00 uur. Heb je nog vragen? Onze consultant Jop Verhulst kan je vraag vast beantwoorden, bel 078-654 90 60. Referentienummer 230059.

Deze vacature is verlopen

Bekijk hieronder actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Adviseur ruimtelijke ordening

Als adviseur ruimtelijke ordening sta je aan de start van alle strategische ontsluitingsvraagstukken in het energienet om tot een totaalplan…

 • Werkweek: 40 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Landelijk

Omgevingsmanager gebiedsontwikkeling

Je brengt verschillende belangen in kaart, adviseert projectmanagers en houdt overzicht op projecten waarbij je werkt vanuit het perspectief…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Noord-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services