Vacatures


10 van de 18 openstaande vacatures


System engineer (36 uur) - 210041

U bent een system engineer die kennis heeft van Relatics en die binnen het gebiedsprogramma de projectleden van het waterschap begeleidt in het proces van Systems Engineering (SE).


Adviseur omgevingsmanagement waterkeringen (36 uur) - 210034

U bent met het gehele IPM-team verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om projecten te realiseren vanuit een waterschap in de (voor)verkennings- en planfase.Adviseur omgevingsmanagement cluster B-wegen (36 uur) - 210029

U bent een adviseur omgevingsmanagement cluster B-wegen die ondersteuning biedt en advies levert aan het cluster en daarmee een bijdrage levert aan de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud.Projectleider Civiel (36 uur) - 210016

U bent een civiel technisch projectleider die van de initiatiefase tot de realisatiefase verantwoordelijk is voor verschillende projecten in de openbare ruimte van een gemeente.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services