Programmasecretaris verkeersveiligheid / gezond leefklimaat (32 uur) 190072

U bent een programmasecretaris met ervaring met het ondersteunen van programmamanagers op het gebied van de planning, het bijhouden van acties en besluiten, de financiën en het bestuurlijk proces.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente, is op zoek naar een programmasecretaris voor de opgave Gezond Leefklimaat en het programma Verkeersveiligheid. U werkt 16 uur per week voor de opgave Gezond Leefklimaat. Het opgaveteam heeft als opdracht te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor alle inwoners. De opgave is onderverdeeld in 5 deelopgaven, waaraan in totaal ongeveer 90 medewerkers werken. De opgave wordt aangestuurd vanuit een kernteam dat bestaat uit 7 (deel)managers en 2 stafmedewerkers (communicatie en programmasecretaris). Daarnaast werkt u ook 16 uur per week voor het programma Verkeersveiligheid. Het programma heeft als opdracht om de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen. Dit wordt gedaan door middel van fysieke herinrichtingsprojecten, maar ook door projecten waarin gedrag, nudging en/of onderzoek naar beleving belangrijke componenten zijn. Het programmateam bestaat naast de programmamanager en de secretaris uit een beleidsadviseur, een verkeersadviseur, een communicatieadviseur en een programma-assistent.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U bent lid van het kernteam van zowel de opgave Gezond Leefklimaat als het programma Verkeersveiligheid en ondersteunt de hoofdopgavetrekker en programmamanager op het gebied van  de planning, het bijhouden van acties en besluiten, de financiën en het bestuurlijk proces.
 • U vervult een integraal ondersteunende rol binnen het regieteam voor de opgavetrekker / deelprogrammamanager wat betreft inhoud, financiën en organisatie.
 • U bent verantwoordelijk voor het in overleg met de opgavetrekker / deelprogrammamanager voorbereiden of schrijven van startdocumenten, bestuursvoorstellen en stafstukken.
 • U verzorgt de voorbereiding van de jaarlijkse planning en controlcyclus, het jaarplan van de opgave / het programma en levert een bijdrage aan het afdelingsoverstijgende jaarplan.
 • U vervult een budgethoudersrol binnen het kernteam door in samenwerking met business control, interne bedrijven / financiën en projectleiders en projectassistenten de financiële sturing (waaronder ook de inkoop) te organiseren en te borgen voor het betreffende gebied.
 • U bereidt teambesprekingen voor met het opgave- / (deel)programmateam en bent verantwoordelijk voor de verslaglegging en opvolging van acties.
 • U zorgt voor een heldere organisatie van het werk en helpt bij het organiseren van andere samenwerkings- en netwerkvormen passende bij de (deel)opgave.
 • U behoudt het overzicht over de opgave / het gebied / het programma en zorgt voor de randvoorwaarden voor een soepel draaiend programma.
 • U bent het aanspreekpunt voor de praktische en organisatorische zaken van de opgave / het programma en bent hierin de schakel tussen de interne / externe omgeving en het regieteam.
 • U draagt er zorg voor dat de administratie voor de opgave / het programma op orde is.
 • U faciliteert en bewaakt de interne opdrachtverstrekking vanuit het kernteam.

Eisen 

 • U beschikt over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als secretaris, coördinator of PMO.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt kennis van projectmanagementtechnieken.
 • U hebt ervaring opgedaan binnen de overheid.

Waar?
Utrecht

Wanneer?
De functie is per medio april beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind augustus 2019. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 22 maart en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jesca Heijker, 078-6549060. Referentienummer 190072.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen