Vacatures


Staat jouw gewenste vacature of opdracht er niet bij?
Wij zetten niet alles online. Dagelijks ontvangen we nieuwe aanvragen die wel bij je kunnen passen. Ons aanbod is landelijk, met keuzes uit fulltime en parttime, in loondienst of als zzp’er, korte en lange opdrachten en bij verschillende (semi)overheden.
Wacht niet af en stuur je cv met jouw wensen naar info@vandijkwerkt.nl of bel Jan van Workum, Jop Verhulst of Guido Lamet op 078-654 90 60.

9 van de 24 openstaande vacatures


Programmamanager civiel - 240185

Je werkt aan de planontwikkeling van de woningbouw op een voormalig vliegveld in Zuid-Holland en bent verantwoordelijk voor de invulling van de civieltechnische aspecten van de gebiedsontwikkeling en de woningbouw.


Projectmanager vastgoed - 240184

Je levert een bijdrage aan verschillende vastgoedprojecten binnen een gemeente in Flevoland, waaronder projecten gericht op onderwijshuisvesting, cultuur en bewegingsonderwijs.


Technisch adviseur werktuigbouw - 240181

Je geeft bij Rijkswaterstaat advies op het kennisgebied werktuigbouwkunde, bijvoorbeeld naar aanleiding van storingen en preventief onderhoud.


Technisch manager baggerprojecten - 240177

Je stuurt het technische team van baggerprojecten in verschillende fases -van verkenning tot nazorg- aan bij een hoogheemraadschap in omgeving Utrecht en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de projecten.


Projectmanager dijkversterkingsprojecten HWBP - 240180

Je stuurt een IPM-team aan voor grote dijkversterkingsprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van een waterschap in Gelderland. Hierbij ben je verantwoordelijk voor een goed projectresultaat binnen de afgesproken tijd en gewenste kwaliteit.


Adviseur duurzaam bouwmaterieel - 240176

Je stelt duurzaamheidspecificaties vast in verschillende fases -van planstudie tot de aanleg- en onderhoudsfase- van klimaatneutrale en circulaire projecten bij Rijkswaterstaat. Jouw focus ligt bij de inzet van schoon en emissieloos materieel in kustlijnzorg en vaargeulonderhoud.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services