Vacatures


5 van de 18 openstaande vacatures


Omgevingsmanager (24-32 uur) - 200937

U bent als omgevingsmanager primair verantwoordelijk voor de zaken die spelen met en rondom de omgeving en u bouwt mee met de ontwikkeling van het omgevingsmanagement binnen de provincie.


Senior projectmanager gebiedsontwikkeling (32 – 36 uur) - 200934

U bent een senior projectmanager die complexe en beleidsgevoelige projecten in de haalbaarheidsfase gaat begeleiden voor een gemeente en oog heeft voor alle interne en externe belanghebbenden.


Verkeerskundig ontwerper (32-36 uur) - 200919

Als verkeerskundig ontwerper heeft u ervaring met AutoCAD, bij voorkeur met de NLCS-systematiek, en zet u deze vaardigheid in voor het ontwerpen en tekenen van veranderingen in de openbare ruimte.


Procesmanager beleidsregels vergunningverlening (16 uur) - 200921

U bent een procesmanager die de verantwoordelijkheid draagt voor het opleveren van inhoudelijk vernieuwde en geheel nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening, passend binnen de nieuwe Omgevingswet.


Adviseur ecologie (32 uur) - 200910

U bent een gedreven adviseur met aandacht voor natuur en duurzame landbouw die adviseert, beoordeelt en bijdraagt aan de grote natuuropgaven in Zuid-Holland.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services